Αξιούμε!!!

Κάνε δική σου τη σελίδα μας.

Κύρια Σελίδα.

Εμείς...
Χάρτης
Ομιλίες
Έγραψαν...

Τα Σχολεία μας

Εκπαίδευση
Ενημέρωση
Δημοτικό & Νηπιαγωγείο
Γυμνάσιο
Τα παιδιά μας γράφουν

Δημογραφικά Στοιχεία
Κάτοικοι, Κοινοτικό Συμβούλιο, Σχολική Εφορεία

Μαθητές
Ιστορία
Ασχολίες Κατοίκων

Καταστροφή Πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Οι "Δικοί" μας γιοι
Χερσόνησος Αγίων

Απόστολος Ανδρέας (1)
Απόστολος Ανδρέας (2)

’γιος Φίλωνας (1)
’γιος Φίλων (2)
’γιος Συνέσιος (1)
Αγ. Συνέσιος (2)
Αγία Φωτεινή
Μονή και Θαύματα του Απ. Ανδρέα
H Eπισκοπή Καρπασίας

Εγκλωβισμένοι
Το δράμα των εγκλωβισμένων
Οι εγκλωβισμένοι μας
Δολοφονίες, Ξυλοδαρμοί, Κλοπές
ΚΑΡΠΑΣΙΑ: Οι τελευταίοι των Ευρωπαίων εγκλωβισμένων
Μηνύματα Εγκλωβισμένων
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο οδήγησαν οι Ριζοκαρπασίτες τους Τούρκους

Τα δικά μας
Ριζοκαρπασίτικες Συνταγές
Συντυχάννετε (ομιλείτε) ριζοκαρπασίτικα;
Το χωρκόν μου
Ο καιρός στο Ριζοκάρπασον

Το Ριζοκάρπασον στη μνήμη μας
Σωματεία

Ιστορία
Γεωγραφία
Τοπωνυμία
Παραλίες
Μνήμες

Πρόσωπα
Οι Ριζοκαρπασίτες γράφουν
Χερσόνησος Ηρώων
Αγνοούμενοι
Γιάννης Μανιταράς

Το Μαρίν
Νάσα Παταπίου
Πάρις Αθανασιάδης
Γιάννης/Μαρία


Φωτογραφίες
Φωτογραφίες του χθες  (1)
Νέες ανέκδοτες μαθητικές φωτογραφίες  (2)
Νέες Ανέκδοτες φωτογραφίες  (3)
Ανέκδοτες φωτογραφίες  (4)
Νέες Φωτογραφίες  (5)
Νέες μαθητικές φωτογραφίες  (6)
Φωτογραφίες σήμερα (7)
Φωτογραφίες σήμερα (8)

Μαθητικές (9)

Εφημερίδα Ριζοκαρπάσου
Τεύχος 1
Τεύχος 2
Τεύχος 3

Τεύχος 4
Τεύχος 5

Τεύχος 6
Τεύχος 7
Τεύχος 8

Τεύχος 9


’λλες ενδιαφέρουσες σελίδες
Τα κατεχόμενα μνημεία μας

Υπουργείο Παιδείας
Κώμα Γιαλού
Νέτα
Επισκοπή Καρπασίας
Lobby for Cyprus
Cypriot Federation

Nepomak
Rizokarpasso fc
ΚατωκοπιάΤηλεφωνικοί κατάλογοι:

ΑΤΗΚ (Κύπρου)

Ο.Τ.Ε (Ελλάδας)

Αρχείο

Επισκοπή Καρπασίας

Η ίδρυση της Επισκοπής

Κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες  ιδρύθηκαν επισκοπές σ' όλες τις πόλεις της Κύπρου, δηλαδή στην Κωνσταντία, το Κίτιο, την Αμαθούντα, τη Νεάπολη, το Κούριο την Πάφο, την Αρσινόη, τους Σόλους, τη Λάπηθο, τη Κερύνεια, την Ταμασό, τις Λέδρες, τους Χύτρους, την Τριμιθούντα και τη Καρπασία.

Οι πόλεις αυτές, βέβαια δεν ανυψώθηκαν σε επισκοπές ταυτόχρονα αλλά σταδιακά και παράλληλα με την εξάπλωση και εδραίωση του χριστιανισμού στο νησί. Οι πρώτες επισκοπές, ιδρύθηκαν κατά την εισαγωγή και διάδοση του χριστιανισμού από τους αποστόλους Παύλο και Βαρνάβα, καθώς και από τον ανεψιό του δευτέρου ευαγγελιστή Μάρκο.  

Ανάμεσα στις δεκαπέντε επισκοπικές έδρες, τις οποίες η συνοδική επιστολή του Θεοφίλου αναφέρει ότι υπήρχαν στην Κύπρο κατά τα τέλη του Δ' αι., αναμφίβολα ήταν και εκείνη της Καρπασίας. Πότε ακριβώς όμως η Καρπασία ανυψώθηκε σε επισκοπή, δεν μπορούμε να καθορίσουμε ΅ε βεβαιότητα, γιατί ελλείπουν οι σχετικές μαρτυρίες. Σύμφωνα όμως ΅ε το Βίο του Επιφανίου, του οποίου συγγραφέας παρουσιάζεται ο επίσκοπος της παράλιας πόλης στη βορειοανατολική εσχατιά της Αιγύπτου Ρινοκόρουρα Πολύβιος, η Καρπασία, πόλη ΅ε μακρά ιστορία και μια από τις κυριότερες πόλεις του νησιού, υπήρξε έδρα επισκοπής οπωσδήποτε από το β' μισό του Δ' αιώνα. Στον πιο πάνω Βίο παρέχεται η πληροφορία πως ο Κωνσταντίας Επιφάνιος (315 περίπου - 403 ΅.Χ.) σε κάποιο χρόνο, πριν πάει στη Ρώμη το 382 μ.Χ. χειροτόνησε επίσκοπό «επί του θρόνου της πόλεως, και της Εκκλησίας του Καρπασίου» το διάκονο τότε Φίλωνα.

Διαβάζουμε σχετικά στο Βίο του Επιφανίου: «Οι ουν απεσταλμένοι παρά των βασιλέων, επήγον τον Επιφάνιο επί το πλέ­ειν επί την Ρώμην. Ην δε τις κληρικός από ρητόρων, τούνο΅α Φίλων ανήρ όσιος. Χρεία δε ην επί της πόλεώς του Καρπασίου καθίσαι επίσκοπον επί του θρόνου. Ην δε ούτος διάκονος. Τούτον ουν από αποκαλύψεως Θεού χειροτονεί επίσκοπον ο Επιφάνιος επί του θρόνου, και της Εκκλησίας του Καρπασίου».

Στο β' μισό του Δ' αι. τοποθετούν ορισμένοι μελετητές, οι οποίοι θεωρούν, στηριζόμενοι, προφανώς, στο πιο πάνω χωρίο από το Βίο του Επιφανίου, το Φίλωνα ως το πρώτο επίσκοπο της Καρπασίας, και το χρόνο ανύψωσης της πόλης σε επισκοπή. Ανάμεσα στους μελετητές αυτούς είναι οι άγγλοι D.G. Hogarth και Joan du PIat Taylor.

Ο D.G. Hogarth (1862-1927), αρχαιολόγος, γράφει σχετικά στο έργο του Devia Cypria: «indeed, the ancient church, whose ruins over look the old harbour, is dedicated to the sainted founder of the see, 81. Philo. His life and therefore the foundation of the bishopric falls in the latter half of the fourth century A.D.».

Η Joan du Plat Taylor, η οποία διενήργησε ανα­σκαφές στο χώρο της παλαιοχριστιανική ς βασιλικής του αγίου Φίλωνος, στη μελέτη της Excavations at Ayios Philon, 1935 σημειώνει τα εξής σχετικά ΅ε το χρόνο ίδρυσης της επισκοπής: «From this time dates the foundation of the 8ee of Karpasia by Epiphanios, first Archbishop of Cyprus, who appointed 81. Philon to be its first Bishop in 382 A.D.».

Η ίδια όμως η Taylor σε άλλη μελέτη της, που δημοσιεύθηκε πρόσφατα και φέρει τίτλο Excavations at Ayios Philon, the ancient Carpasia, παρατηρεί πως δεν είναι σαφές αν ο Φίλων υπήρξε o πρώτος επίσκοπος Καρπασίας. « It is not clear whether Philon was the first bishop of Carpasia, but there is an indication that he may have occupied the see with one, Theoprobos» .

Ένας άλλος άγγλος μελετητής, ο πρώην έφορος των αρχαιοτήτων G. Jeffery, που θεωρεί κι αυτός το Φίλωνα πρώτο επίσκοπο της Καρπασίας, γράφει πως λέγεται ότι η επισκοπή ιδρύθηκε από τον Κωνσταντίας Επιφάνιο, τον Δ' ή Ε' αι. «The original Byzantine Bishopric is said to have been founded by 81. Epiphanius, Bishop of Constantia, in the IVth or Vth century, but of this, as with all these early 8ees of the Orthodox Church, and even those of the middle ages, little if any history remains. Four or five names of early Bishops have been discovered by Hacket, of which the first is Philo».

Ο Ε' αιώνας όμως, τον οποίο ο Jeffery αναφέρει διαζευκτικά ως χρόνο ίδρυσης της επισκοπής της Καρπασίας, θα πρέπει οπωσδήποτε να αποκλεισθεί, γιατί τότε, όπως αναφέρεται σ' άλλο σημείο του βιβλίου αυτού, ο Φίλων δε βρισκόταν στη ζωή.

Την ίδρυση της επισκοπή ς Καρπασίας στο β' μισό του Δ' αι. τοποθετούν, δεχόμενοι ως πρώτον επίσκοπον αυτής το Φίλωνα και οι κύπριοι μελετητές Ιερώνυμος Περιστιάνης, Νικόλαος Παπαπέτρου, Κυριάκος Χατζηϊωάννου και ’ντρος Παυλίδης.

Ο ιστορικός συγγραφέας Ιερώνυ΅ος Περιστιάνης (1870-1931) αναφέρεται ως ακολούθως στο χρόνο ίδρυσης της επισκοπής: «Ο ’γ. Φίλων είναι ο ιδρυτής της εν Καρπασία Επισκοπής και της τον λιμένα επιβλεπούσης Εκκλησίας. Ούτος διαρκεία της εν Ρώμη τω 382 μ.Χ. απουσίας του Επιφανίου, Επισκόπου της Κωνσταντίας, διαχειρίζετο τα του θρόνου τούτου με ισχύ να χειροτονεί Επισκόπους’ δυνάμει δε της ισχύος ταύτης ο Φίλων εδημιούργησε την της Καρπασίας Επισκοπή ης υπήρξεν ο αρχηγός εν τοις μετέπειτα χρόνοις και κατέστη γνωστός ως ο συγγραφέας σχολίων επί του ’σματος των Ασμάτων».

Τα ίδια αναφέρει και ο αείμνηστος πανοσιολογιώτατος Νικόλαος Παπαπέτρου, από το Ριζοκάρπασο.

Ο Κ. Χατζηϊωάννου, που τοποθετεί κι αυτός, όπως και οι προηγούμενοι μελετητές, το χρόνο ίδρυσης της επισκοπής στο β' ΅ισό του Δ' αι. και συγκεκριμένα μετά τη σύνοδο της Σαρδικής (343-344) και πριν από το 382 μ.Χ. θεωρεί την Επισκοπή Καρπασίας ως τη 13η στη σειρά δημιουργίας των κυπριακών επισκοπών.

Ο εκδότης της μεγάλης κυπριακής εγκυκλοπαίδειας ’ντρος Παυλίδης, ο οποίος, θεωρώντας τον Φίλω­να ως τον πρώτο επίσκοπο της Καρπασίας, επαναλαμβάνει την άποψη ότι η επισκοπή Καρπασίας ιδρύθηκε κατά το β' ΅ισό του Δ' αι. στο απόσπασμα του Βίου του αγίου Επιφανίου, που παρατέθηκε πιο πάνω, τονίζοντας ιδιαίτερα το σημείο «χρειά δε ην επί της πόλεως του Καρπασίου καθίσαι επίσκοπον».

’ποψη διαφορετική από εκείνη, που διατύπωσαν οι πιο πάνω ΅μελετητές, ξένοι και κύπριοι, διατύπωσε, στηριζόμενος στο ίδιο ακριβώς χωρίο του Βίου του αγίου Επιφανίου, ο Κωνσταντίνος Σπυριδάκης (1903­1976). Ο ΅μελετητής αυτός υποστήριξε πως η επισκο­πή Καρπασίας δε δημιουργήθηκε από το Φίλωνα, αλλά ότι υπήρχε ήδη προηγούμενα.

Ο βίος της Επισκοπής

Τη θέση αυτή, ότι δηλαδή η επισκοπή Καρπασίας υπήρχε και πριν από το Φίλωνα, ασπάζεται και ο φιλόλογος-ερευνητής Χρίστος Ν. Τουσιάνης από το Ριζοκάρπασο, συγγραφέας του βιβλίου. «Η Επισκοπή Καρπασίας». Όπως ορθά είχε παρατηρήσει ο Κ. Σπυριδάκης, από το απόσπασμα του Βίου του Αγίου Επιφανίου που παρατέθηκε πιο πάνω, δεν είναι δυνατό να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι η Επισκοπή Καρπα­σίας δημιουργήθηκε από το Φίλωνα. Η φράση «καθίσαι επίσκοπον επί του θρόνου», όπως και η άλλη φράση «χειροτονεί επίσκοπον ο Επιφάνιος επί του θρόνου της πόλεως, και της Εκκλησίας του Καρπασίου», που αναγράφεται επίσης στο απόσπασμα, κατα­δεικνύει όπως υποστηρίζει και ο Κ. Σπυριδάκης, ότι η επισκοπή υφίστατο και πριν από τη χειροτονία και τοποθέτηση του αγίου Φίλωνος στον επισκοπικό θρόνο της πόλεως. Αν δεν προϋπήρχε η επισκοπή, ο βιογράφος του αγίου Επιφανίου δε θα χρησι΅οποιούσε τη φράση «επί του θρόνου της πόλεως και της Εκκλησίας του Καρπασίου» αλλά θα περιοριζόταν, ΅όνο στη φράση «επί της πόλεως». Ο βιογράφος του αγίου ρητά τονίζει πως, επειδή παρίστατο ανάγκη, λόγω χηρείας, ίσως, να τοποθετηθεί επίσκοπος στο θρόνο της πόλης, ο οποίος ήδη υφίστατο, ο Επιφάνιος χειροτόνησε το Φίλωνα.

Ποιος ήταν ο προκάτοχος του Φίλωνος, δε γνωρίζουμε. Οι μεσαιωνικοί χρονογράφοι όμως Λεόντιος Μαχαιράς, Diom. Strambaldi και FI. Bustron, καθώς και τα συνοδικά της Κύπρου μαζί ΅ε το Φίλωνα και το Συνέσιο, μνημονεύουν ως επίσκοπο Καρπασίας και κάποιον επίσκοπο Σωσικράτη. Ένας επίσκοπος ΅ε το όνομα Σωσικράτης αναφέρεται και στα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής, τα οποία και προσυπέγραψε μαζί ΅ε άλλους έντεκα κυπρίους επισκόπους. Για το Σωσικράτη αυτόν οι Νεόφυτος Ροδινός (1580-1659) και αρχιμ. Κυπριανός (ΙΗ' αι.) γράφουν πως πήρε μέρος και στην Α' οικουμενική σύνοδο της Νίκαιας (325΅.Χ.).

Στα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής, δυστυχώς δε σημειώνονται τα ονόματα των επισκοπών, των οποίων προΐσταντο οι επίσκοποι. Έτσι, δεν μπορούμε να πούμε ΅ε βεβαιότητα αν πρόκειται για το Σωσικράτη της Καρπασίας ή για κάποιον άλλο κύπριο επίσκοπο. Αν ο επίσκοπος Σωσικράτης, που προσυπέγραψε τα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής, μπορούσε να ταυτισθεί ΅ε το Σωσικράτη, που μνημονεύεται από τους μεσαιωνικούς χρονογράφους και τα συνοδικά, τότε θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε το Σωσικράτη ως τον προκάτοχο του Φίλωνος. Ο ’ντρος Παυλίδης υποθέτει πως ο Σωσικράτης, ο οποίος προσυπέγραψε τα πρακτικά της συνόδου της Σαρδικής, μπορεί να ήταν επίσκοπος της Νεάπολης.

Η επισκοπή Καρπασίας άκμασε και διατηρήθηκε στη ζωή για πολλούς αιώνες, την ακμή δε της επισκοπής, όπως βέβαια και της πόλης της Καρπασίας, κατά τους πρώτους μετά Χριστόν αιώνες μαρτυρούν τα ερείπια της μεγάλης και λαμπρής παλαιοχριστιανικής βασιλικής του αγίου Φίλωνος, που έφερε στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη. Μεγάλη άνθηση η Καρπασία, όπως βεβαιώνεται από αρχαιολογικές και άλλες μαρτυρίες, γνώρισε και κατά τους ελληνιστικούς χρόνους.

Την άνθηση που γνώρισε η πόλη όλα αυτά τα χρόνια, τερμάτισαν οι αραβικές επιδρομές, που ως γνωστό, άρχισαν στα μέσα του Ζ' αιώνα και κατά αραιά χρονικά διαστήματα συνεχίζονταν μέχρι το 965 ΅.Χ. οπότε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος Β' Φωκάς (963-969) πέτυχε ΅ε το στρατηγό Νικήτα Χαλκούτζη να απελευθερώσει οριστικά την Κύπρο από του Σαρακηνούς.

Η Καρπασία υπέστη το 806-807 μ.Χ. κατ' άλλους το 802 ΅.Χ. τις φοβερές επιδρομές των αραβικών ορδών του χαλίφη Harun ar Rashid (786-809), ένεκα των οποίων η πόλη καταστράφηκε και οι κάτοικοι αυτής, όπως συνέβηκε και ΅ε τους κατοίκους άλλων παραλιακών οικισμών, αναγκάστηκαν να την εγκαταλείψουν και να αποσυρθούν και εγκατασταθούν, για περισσότερη ασφάλεια, μακριά από τη θάλασσα προς το εσωτερικό όπου έκτισαν τη σημερινή ωραία κωμόπολη του Ριζοκαρπάσου. Στο Ριζοκάρπασο μετά την ερήμωση της Καρπασίας θα μεταφέρθηκε και η έδρα της επισκοπής.

Ο βίος και η δράση της επισκοπής της Καρπασίας, παρόλο που δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες υποθέτουμε ότι θα συνεχίστηκε, ΅άλλον αδιάλειπτα, καθ' όλη τη βυζαντινή περίοδο μέχρι και τις πρώτες δεκαετίες από την επιβολή της κυριαρχίας των Λουζινιανών στη Κύπρο το 1192 ΅.Χ. Την ύπαρξη της επισκοπής μέχρι και τα πρώτα χρόνια της περιόδου της φραγκοκρατίας μαρτυρεί ο κόμης του Ολδεμβούργου Wilbrand, ο οποίος αναφέρει ότι κατά το χρόνο της επίσκεψης του στη Κύπρο υφίσταντο δεκατρείς επισκοπικές έδρες, ανάμεσα στις οποίες, αναμφίβολα ήταν και εκείνη της Καρπασίας.

Απόσπασμα από το βιβλίο «Η ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ" Χρίστου Ν. Ταουσιάνη
Λευκωσία 1996
.

Σήμερα πια έχουμε τη Νέα επισκοπή Καρπασίας...

_________________________________________________________________________________________

ΕΠΙΣΚΟΠΗ ΚΑΡΠΑΣΙΑΣ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Λάβαμε και ευχαρίστως δημοσιεύουμε τον κατάλογο των μελών της Επισκοπής Καρπασίας:

 1. Παναγιώτης Παντελή
  Λεωφόρος Αθαλάσσης 168
  4ος όροφος, διαμ 101
  Τ.θ 28713, 2080 Λευκωσία
  και Κιλικίας 27 Νέα Εκάλη Λεμεσός
  Τηλ επικοινωνίας: 22428314, 25705355, 99410355

  E-mail: kilikia@cytanet.com.cy

   
 1. Παναγιώτης Παπαγεωργίου
  Κεφαλόβρυσου 1
  4102 Λεμεσός
  Τηλ επικοινωνίας: 99151520 
  E-mail: ppgerani@gmail.com
   
 1. Κυριάκος Δημητριάδης
  Προμηθέως 5
  2132 Πλατύ Αγλαντζιάς
  Τηλ επικοινωνίας: 99494426
  E-mail: kdemetriades@gmail.com
   
 1. Γιώργος Παφίτης
  Νίκου Γεωργίου 6, 1095 Λευκωσία
  Τηλ επικοινωνίας: 22451710, 99623797

  E-mail: tasty@cytanet.com.cy

  135 Ludlow Road

  Birmingham
  , B8 3BT, ENGLAND
  E-mail: gp@tasty-bake.com

   
 1. Ανδρέας Ασσιώτης
  Τιμυθούντας 5Α
  2040 Στρόβολος
  Τηλ επικοινωνίας: 99040620, 22800987
  E-mail: athassiotis@hotmail.com
   
 1. Σάββας Σαββίδης
  Ρήγα Φεραίου 37, διαμ.
  5011087 Λευκωσία
  Τηλ επικοινωνίας: 96560060, 22330181
   
 1. Γιώργος Χατζηπαντελής Κυθρέας 3
  2114 Πλατύ Αγλαντζιάς Λευκωσία
  Τηλ επικοινωνίας: 99610257

  E-mail: ghadjipanteli@cytanet.com.cy
   
 1. Παντελής Πίτρακκος
  Τριπολιτσάς 17
  Τ.Κ 3086 Λεμεσός
  Τηλ.  επικοινωνίας : 99412986

  E-mail: rizo@rizokarpason.com

   
 1. Γιώργος Κασιούρης
  Λεωφόρος Στροβόλου 11,
  2018 Στρόβολος
  Τ.θ 25018, 1306 Λευκωσία
  Τηλ επικοινωνίας: 99631591, 22849728
  E-mail: gkashiouris@cytanet.com.cy
   
 1. Πανίκος Χατζηπαντελής 
  Μάρκου Μπότσαρη 19
  2122, Πλατύ Λευκωσία
  Τηλ επικοινωνίας: 22554600, 99622222

  E-mail: phadjipantelis@iak.org.cy
   
 1. Ιάκωβος Χατζηβαρνάβας
  Αριστοτέλη Βαλαωρίτη
  31
  Νικόλας Κώρτ, 4003, Μέσα Γειτονιά
  Λεμεσός
  Τηλ. Επικοινωνίας: 25370156, 99604105
  fax: 25370291 
  E-mail: info@trikomo.org
   
 1. Νίκος Θεοδοσίου

Δεν κατάφερα να εντοπίσω τον κύριο Θεοδοσίου. Τηλεφωνούσα τις τελευταίες δύο μέρες στο 99641222 αλλά δεν μου απαντούσε. Αν κάποιος από εσάς έχει τα στοιχεία του παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. 

 1. Κυριάκος Ταβλαντάς
  Τρικώμου 4, Τ.Κ 2323
  Κάτω Λακατάμεια
  Τηλ. Επικοινωνίας: 99332088

   
 • Για τυχόν λάθη στα στοιχεία σας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου στο 22554603 ώστε να γίνουν το συντομότερο οι απαραίτητες διορθώσεις.
  Διεύθυνση Ιεράς Αρχιεπισκοπής: Τ.θ 21130, Τ.κ 1502 Λευκωσία
  Ιερά Αρχιεπισκοπή Κύπρου
  28 Ιουλίου 2009

Διαβάστε και το σχόλιό μας.

15/8/2005

    

 


English


Ελληνικοί Ραδιοσταθμοί
 

 


Οι εφημερίδες έγραψαν για το Ριζοκάρπασον


Σχολιάζουμε, Κρίνουμε, ΕπικρίνουμεΕυρωπαϊκή Ένωση


Κυπριακή Δημοκρατία


Ανακοινώσεις


Έφηβος ΒουλευτήςΠρώτο Κουδούνι


Γιάννης ΜανιταράςΚινηματογράφος Λουϊζιάνα

Για χρήση οποιουδήποτε περιεχόμενου επικοινωνήστε μαζί μας. © 2010 Copyright Εκδόσεις "ρο"
Επικοινωνία - Email
Επισκέψεις από: 11/10/1999