Αξιούμε!!!

Κάνε δική σου τη σελίδα μας.

Κύρια Σελίδα.

Εμείς...
Χάρτης
Ομιλίες
Έγραψαν...

Τα Σχολεία μας

Εκπαίδευση
Ενημέρωση
Δημοτικό & Νηπιαγωγείο
Γυμνάσιο
Τα παιδιά μας γράφουν

Δημογραφικά Στοιχεία
Κάτοικοι, Κοινοτικό Συμβούλιο, Σχολική Εφορεία

Μαθητές
Ιστορία
Ασχολίες Κατοίκων

Καταστροφή Πολιτιστικής μας κληρονομιάς

Οι "Δικοί" μας γιοι
Χερσόνησος Αγίων

Απόστολος Ανδρέας (1)
Απόστολος Ανδρέας (2)

’γιος Φίλωνας (1)
’γιος Φίλων (2)
’γιος Συνέσιος (1)
Αγ. Συνέσιος (2)
Αγία Φωτεινή
Μονή και Θαύματα του Απ. Ανδρέα
H Eπισκοπή Καρπασίας

Εγκλωβισμένοι
Το δράμα των εγκλωβισμένων
Οι εγκλωβισμένοι μας
Δολοφονίες, Ξυλοδαρμοί, Κλοπές
ΚΑΡΠΑΣΙΑ: Οι τελευταίοι των Ευρωπαίων εγκλωβισμένων
Μηνύματα Εγκλωβισμένων
Στο ευρωπαϊκό δικαστήριο οδήγησαν οι Ριζοκαρπασίτες τους Τούρκους

Τα δικά μας
Ριζοκαρπασίτικες Συνταγές
Συντυχάννετε (ομιλείτε) ριζοκαρπασίτικα;
Το χωρκόν μου
Ο καιρός στο Ριζοκάρπασον

Το Ριζοκάρπασον στη μνήμη μας
Σωματεία

Ιστορία
Γεωγραφία
Τοπωνυμία
Παραλίες
Μνήμες

Πρόσωπα
Οι Ριζοκαρπασίτες γράφουν
Χερσόνησος Ηρώων
Αγνοούμενοι
Γιάννης Μανιταράς

Το Μαρίν
Νάσα Παταπίου
Πάρις Αθανασιάδης
Γιάννης/Μαρία


Φωτογραφίες
Φωτογραφίες του χθες  (1)
Νέες ανέκδοτες μαθητικές φωτογραφίες  (2)
Νέες Ανέκδοτες φωτογραφίες  (3)
Ανέκδοτες φωτογραφίες  (4)
Νέες Φωτογραφίες  (5)
Νέες μαθητικές φωτογραφίες  (6)
Φωτογραφίες σήμερα (7)
Φωτογραφίες σήμερα (8)

Μαθητικές (9)

Εφημερίδα Ριζοκαρπάσου
Τεύχος 1
Τεύχος 2
Τεύχος 3

Τεύχος 4
Τεύχος 5

Τεύχος 6
Τεύχος 7
Τεύχος 8

Τεύχος 9


’λλες ενδιαφέρουσες σελίδες
Τα κατεχόμενα μνημεία μας

Υπουργείο Παιδείας
Κώμα Γιαλού
Νέτα
Επισκοπή Καρπασίας
Lobby for Cyprus
Cypriot Federation

Nepomak
Rizokarpasso fc
ΚατωκοπιάΤηλεφωνικοί κατάλογοι:

ΑΤΗΚ (Κύπρου)

Ο.Τ.Ε (Ελλάδας)

Αρχείο

Ανανέωση: 21/9/2006

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΡΙΖΟΚΑΡΠΑΣΟΥ

 Η παιδεία και η θρησκεία διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη διατήρηση της εθνικής και πολιτιστικής ταυτότητας του κυπριακού λαού σε καιρούς δύσκολους. Με τα πενιχρά μέσα που διέθεταν οι διάφορες κοινότητες του νησιού έθεταν σε λειτουργία υποτυπώδη δημοτικά σχολεία, σε πόλεις δε και σε κωμοπόλεις ιδρύονταν γυμνάσια και λύκεια για την ανώτερη μόρφωση των νέων. Εξαίρεση από την πρακτική αυτή δεν μπορούσε να αποτελέσει η φιλοπρόοδος κωμόπολη του Ριζοκαρπάσου.

Έτσι, η εκπαίδευση στο Ριζοκάρπασον άρχισε από το πρώτο μισό του 19ου αιώνα, τότε που δάσκαλοι δίδασκαν κατ' οίκον ενώ αργότερα ιδρύθηκε Δημοτικό σχολείο και Γυμνάσιο η λειτουργία των οποίων διακόπηκε το 1974. Ενώ το Δημοτικό σχολείο επαναλειτούργησε το 1975 αυτό κατέστη αδύνατο για το Γυμνάσιο το οποίο έπαψε οριστικά να λειτουργεί τον Ιούνιο του 1975, αφού είχε προηγηθεί μια δύσκολη σχολική χρονιά με πολλά προβλήματα και παρεμβάσεις από το κατοχικό καθεστώς που είχαν αρχίσει από το Σεπτέμβριο του 1974, λίγους μήνες μετά την τουρκική εισβολή. Από τότε μέχρι σήμερα, οι εκάστοτε κυβερνήσεις καθώς και οργανωμένα σύνολα όπως η Συντονιστική Επιτροπή Καρπασίας και άλλοι κατέβαλλαν επίμονες προσπάθειες σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο για επαναλειτουργία του τουρκοκρατούμενου Γυμνασίου, όπως άλλωστε προβλέπεται και από τη Συμφωνία της Τρίτης Βιέννης. Τριάντα σχεδόν χρόνια μετά ο στόχος επιτυγχάνεται και το Σεπτέμβριο του 2004, το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου δέχεται και πάλι Ελληνοκύπριους μαθητές. Η επαναλειτουργία του Γυμνασίου έχει πάρει πια τη μορφή συμβόλου για διεκδίκηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και συνέχιση του αγώνα για τερματισμό της κατοχής.

 

Πώς λειτούργησε από το 1917 μέχρι και ένα χρόνο μετά την τουρκική εισβολή

Ήταν Αύγουστος του 1917 όταν η Ιερά Μονή Αποστόλου Ανδρέα αναγνωρίζοντας την ανυπολόγιστη αξία της παιδείας ως καταλύτη για τη γενική ανάπτυξη ενός τόπου, αποφασίζει να ιδρύσει στο Ριζοκάρπασον την «Ανωτέρα Πρακτική Σχολή». Με το όνομα αυτό λειτούργησε η Σχολή από το 1917 ως το 1921.
Η επιτροπεία της σχολής αποτελέσθει από την τότε Διαχειριστικήν Επιτροπείαν του Αποστόλου Ανδρέα με πρόεδρον αυτής τον αείμνηστον Οικονόμον της Μονής, Ιωσήφ και από τον τότε πρόεδρο της Σχολικής Κοινοτικής Επιτροπείας Σολωμόν Φαλά. Διευθυντής της Σχολής διορίστηκε ο κ. Μιχαήλ Κούμας, διπλωματούχος του Διδασκαλείου Αθηνών και πρώην Διευθυντής Αστικής Σχολής Αμμοχώστου, Επιθεωρητής των Ελληνικών Σχολείων Κύπρου και καθηγητής της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας. Ο διορισμός του κ. Κούμα εγένετο τη συστάσει του τότε Αρχιεπισκόπου Κύπρου Κυρίλλου Γ’ και του αρχιεπισκόπου των Σχολείων Κύπρου Φ.Δ. Νιούχαμ.
Το αναλυτικόν πρόγραμμα της Σχολής συνετάχθειν υπό της διορισθήσης επιτροπείας εκ του Α’ Επόπτου της Ελληνικής παιδείας Κύπρου Αναστασίου Αράπη, του Βιβλιοθηκάριου της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κώστα Μυριανθόπουλου και του Διευθυντού της Σχολής Μιχαήλ Κούμα.
Το σχολικόν κτίριον ήτο η οικία του Παναγή Πεκλιβανά εκ δύο δωματίων, κειμένη ύπερθεν των κεντρικών καφενείων του Ριζοκαρπάσου Β.Α. του ναό του Αγίου Συνεσίου εις επικλινές έδαφος. Μαθηταί εγένοντο δεκτοί οι απόφοιτοι των δημοτικών Ριζοκαρπάσου και Αιγιαλούσης.
Οι μαθητές του πρώτου σχολικού έτους 1917-18 ήσαν 13 τον αριθμόν, οι ακόλουθοι:

1. Αντώνιος Χατζηχάσου.
2. Ιδομενεύς Χατζηκακός.
3. Ζαχαρίας Φαλάς.
4. Πατάπιος Χριστοδούλου.
5.
Ιωάννης Παπανικολάου.

6. Ιωάννης Βούρος.
7. Πανάρετος Ιερομονάχου.
8. Πατάπιος Μάρκου.
10. Ζαχαρίας Οικονομίδης.
11. Ανδρέας Σρόγγολος.
12. Νικόλαος Καντάρης.
13. Ζαχαρίας Ιωάννου (Τζιαούρης).

Κατά το επόμενον σχολικόν έτος 1918-1919 η Σχολή λειτουργεί με νέον Διευθυντήν τον αείμνηστον Μενέλαον Πάροικον και με 17 μαθητάς, 10 εις την πρώτην τάξη και 7 εις την δευτέραν.
’ξιον σημειώσεως και ιδιαιτέρας μνείας είναι το γεγονός ότι κατά το σχολικό τουτο έτος μεταξύ των 7 μαθητών της Β’ τάξεως περιελαμβάνετο και ο αργότερον διατελέσας επί τετραετίαν Διευθυντής της Σχολής κ. Παντελής Ταουσιάνης.
Κατά τα επόμενα δύο έτη, ήτοι 1919-20 και 1920-21 λειτουργεί με άλλον Διευθυντήν, τον κ. Κώσταν Καπλάνη και με 18 και 11 μαθητές αντιστοίχως.
Κατά τα επόμενα 5 έτη η Σχολή δεν λειτουργεί. Επαναλειτουργεί όμως πλέον οριστικώς και άνευ διακοπής  από του σχολικού έτους 1926-27 μέχρι σήμερον (1970).

1926
Το 1926 μετονομάζεται σε «Ανωτέρα Σχολή Ριζοκαρπάσου» και το 1929-1930 σε
«Ελληνική Πρακτική Σχολή Ριζοκαρπάσου» και με διευθυντήν τον Παντελήν Ταουσιάνην.)*
ο οποίος συνέχιζε να διαμένει στο τουρκοκρατούμενο Ριζοκάρπασο και μετά την εισβολή. Το 1926-27 η Σχολή ήταν μονοτάξια και λειτουργούσε σε δωμάτιο που παραχωρήθηκε από την εκκλησία του Αγίου Συνεσίου, το λεγόμενο «Τσαμπρί». Το επόμενο σχολικό έτος έγινε διτάξια και μεταφέρθηκε σε μεγαλύτερο δωμάτιο που παραχωρήθηκε από την εκκλησία του Αγίου Γεωργίου. Τριτάξια έχει από το 1928 μέχρι το 1944.

1930
Από το 1930 άρχισε μια καινούργια περίοδος για τη Σχολή Ριζοκαρπάσου. Μετονομάστηκε σε «Ελληνική Πρακτική Σχολή Ριζοκαρπάσου» και διευθυντής διορίστηκε ο Ζαχαρίας Κουλίας και καθηγητής ο Παντελής Ταουσιάνης. Τη χρονιά εκείνη φοίτησαν στην Α' τάξη 49 μαθητές με ενδεικτικό της Αγγλικής Σχολής Ριζοκαρπάσου ή με απολυτήριο του Δημοτικού Ριζοκαρπάσου. Το 1931 είχαν εγγραφεί στην Α' τάξη 23 μαθητές.
Το 1932 - 33 γράφτηκαν και μαθητές από την Κώμη Κεπήρ και το Γεράνι, ενώ το 1933 - 34 γράφτηκαν στην Α' τάξη μαθητές από το Ριζοκάρπασο, Αιγιαλούσα, Δαυλό και ’γιο Ανδρόνικο. Κατά το σχολικό έτος 1936-37 από τους μαθητές της Α' τάξης, τέσσερις ήταν Τούρκοι από το χωριό Γαληνόπορνη, ενώ άλλοι δυο Τούρκοι γράφτηκαν στην πρώτη τάξη κατά το σχολικό έτος 1941 - 42.

1940
Το 1940 και μέχρι το 1953 το σχολείο μετονομάζεται σε «Ανωτέρα Σχολή Ριζοκαρπάσου». Το 1943 είχε παρουσιαστεί μια σημαντική αύξηση στον αριθμό των μαθητών, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, αφού τα παιδιά έφτασαν για πρώτη φορά τα 127. Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση είχε εμφανιστεί τη σχολική χρονιά 1949-50 οπόταν οι μαθητές έφτασαν τους 234.

1951
Το 1951 λειτούργησε στο κτίριο του Αποστόλου Ανδρέα στο οποίο στη συνέχεια, στεγαζόταν η Αστυνομία απέναντι από την εκκλησία του Αρχάγγελου Μιχαήλ. Από το 1951 και για τρία χρόνια λειτουργούσε σταδιακά στο ιδιόκτητο κτίριο του Γυμνασίου το οποίο ανεγέρθη με βοήθεια της Ιεράς Μονής Αποστόλου Ανδρέα και της κοινότητας Ριζοκαρπάσου.
Από το σχολικό έτος 1952 - 53 προστίθεται και Ε' τάξη ενώ ένα χρόνο αργότερα η Σχολή γίνεται επιτέλους εξατάξια. Έτσι, από το 1953 μέχρι και το 1965 φέρει το όνομα «Ελληνικόν Γυμνάσιον Ριζοκαρπάσου». Ο αριθμός των εγγαφέντων μαθητών το 1953-54 ανήλθε στους 271, 147 μαθηταί και 124 μαθήτριαι.*  Από το 1954 μέχρι το 1961 λειτούργησε ακόμα μια τάξη, η Προγυμνασιακή. Το 1954-55 είχαν φοιτήσει στο σχολείο 288 παιδιά και μέχρι το 1961 οι μαθητές υπερέβησαν τους 300.

1965
Από το 1965 μέχρι σήμερα, το σχολείο ονομάζεται «Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου». Το γυμνάσιον ανεγνωρίσθειν ως ισότιμον προς τα εν Ελλάδι εξατάξια γυμνάσια παλαιού τύπου δια των εξής Βασιλικών Διαταγμάτων:

1. 13/1/1954 (ΦΕΚ 7Τ. Α') τάξεις Α', Β', Γ', Δ.
2. 4/1/1955 (ΦΕΚ 2Τ. Α') τάξις Ε'.
3. 17/2/1956 (91/1956 Τ. Α. ΦΕΚ) Τάξις Στ'.

1969
Κατά το σχολικό έτος 1969-70 Ενεγράφησαν εις τας 6 τάξεις του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου 253 μαθητές και μαθήτριες. Μαθηταί 116 και μαθήτριαι 119
*
Στη μακρόχρονη πορεία του συνάντησε πολλές δυσκολίες. Σκληροί και δύσκολοι αγώνες που καταβλήθηκαν από τις εκάστοτε διαχειριστικές επιτροπές του Αποστόλου Ανδρέα, από όλη την κοινότητα Ριζοκαρπάσου, τους διευθυντές και καθηγητές μέχρι την ολοκλήρωση και την αναγνώρισή του.


Η δύσκολη χρονιά 1974-1975
Μετά την τουρκική εισβολή στο νησί, τον Ιούλη του 1974, οι κάτοικοι της κωμόπολης Ριζοκαρπάσου όπως και μερικών άλλων χωριών και κωμοπόλεων της επαρχίας Καρπασίας, θέλησαν να παραμείνουν στους τόπους τους παρά την καταπάτηση όλων των ανθρωπίνων ελευθεριών και δικαιωμάτων από τους Τούρκους, παρ' όλους τους κινδύνους που διέτρεχαν. Στο Ριζοκάρπασο είχαν εγκλωβιστεί και αρκετοί καθηγητές. Ορισμένοι συνελήφθηκαν και απελευθερώθηκαν αργότερα. Δώδεκα καθηγητές εργάστηκαν στο εγκλωβισμένο σχολείο, διορισμένοι, αδιόριστοι και συνταξιούχοι.
Στις 17 του Οκτώβρη του 1974 οι λεγόμενες τουρκικές αρχές Ριζοκαρπάσου "επέτρεψαν" στους εγκλωβισμένους καθηγητές να λειτουργήσουν το Γυμνάσιο. Παρουσιάστηκαν όλοι στο σχολείο και άρχισαν τις εργασίες τους κάτω από καινούργιες και δύσκολες συνθήκες. Η διεύθυνση του σχολείου ανατέθηκε στον καθηγητή Πρακτικών Γνώσεων Ηλία Κυθραιώτη λόγω αρχαιότητας και υπηρεσίας. Την ίδια μέρα έγιναν και οι εγγραφές των 213 μαθητών, οι οποίοι χωρίστηκαν σε οκτώ τμήματα. Αφού ξεπεράστηκαν ορισμένα προσκόμματα, τα μαθήματα άρχισαν στις 24 Οκτωβρίου. Διδάσκονταν μόνο μειωμένα φιλολογικά και πλήρη Αγγλικά, Γαλλικά, Γυμναστική, Οικοκυρικά και Πρακτικές Γνώσεις, δηλαδή τα μαθήματα για τα οποία έτυχε να υπάρχουν καθηγητές.
Τα μαθήματα αυτά κάλυπταν μόνο τέσσερις περιόδους την ημέρα και με αυτό το πρόγραμμα λειτούργησε το σχολείο ως τις 21 Νοεμβρίου. Διάφορα προβλήματα δημιούργησαν σοβαρές δυσκολίες, οι οποίες οδήγησαν το προσωπικό στη σκέψη και την απόφαση να αναστείλουν τα μαθήματα. Στην απόφαση αυτή συνέβαλε και η φημολογούμενη κάθοδος καθηγητών από τις ελεύθερες περιοχές, κάτι που δεν κατέστη ποτέ δυνατόν.
Με την αναστολή των μαθημάτων το σχολείο δεν έκλεισε. Παρέμεινε ανοικτό και λειτούργησε με ελεύθερες δραστηριότητες - βιβλιοθήκη και αθλοπαιδιές κι έτσι διατηρήθηκε η επαφή παιδιών και καθηγητών.
Η αναστολή κράτησε τρεις βδομάδες και στις 12 Δεκεμβρίου, μετά από πολλές προσπάθειες, ξανάρχισαν τα μαθήματα. Η προσπάθεια όμως, αποδείχτηκε μάταιη κι έτσι μετά τα Χριστούγεννα το σχολείο λειτούργησε και πάλι με ελεύθερες δραστηριότητες.

Η συμφωνίας της Τρίτης Βιέννης ( 2 Αυγούστου 1975 )
"...Ο κ. Ντενκτάς επανέλαβε, και συνεφωνήθη, ότι οι Ελληνοκύπριοι οι επί του παρόντος διαμένοντες εις το βόρειον τμήμα της νήσου είναι ελεύθεροι να παραμείνουν και ότι θα παρασχεθεί εις αυτούς πάσα βοήθεια δια να δύνανται να διάγουν μίαν ομαλή ζωή, περιλαμβανομένων διευκολύνσεων εις τον εκπαιδευτικόν τομέα και δια την άσκηση της θρησκείας των, ως επίσης και ιατρικής περιθάλψεως υπό ιδικών των ιατρών και ελευθέρας διακινήσεως εις τον βορρά." Δυστυχώς, όπως πάντοτε πράττουν οι Τούρκοι, κανένα απολύτως άρθρο της συμφωνίας δεν τήρησαν.

1975
Από το Φεβρουάριο ως τον Ιούνιο του 1975 το Γυμνάσιο λειτούργησε με φυλλάδια Θρησκευτικών, Μαθηματικών, Ελληνικών, Φυσικής και Γεωγραφίας που έστελλε το υπουργείο στους εγκλωβισμένους μέσω του Ερυθρού Σταυρού.
Τα παιδιά έπαιρναν τα φυλλάδια, τα δούλευαν στο σπίτι και πήγαιναν στο σχολείο δυο φορές τη βδομάδα η κάθε τάξη όπου μαζί με τους καθηγητές τους, επεξεργάζονταν την ύλη και τις ασκήσεις. Δοκίμια των μαθητών για τα οποία δεν υπήρχαν καθηγητές, στέλλονταν στο υπουργείο Παιδείας όπου διορθώνονταν και επιστρέφονταν στα παιδιά. Όλοι οι ανεξεταστέοι είχαν προαχθεί με απόφαση του καθηγητικού συλλόγου, βάσει οδηγιών του υπουργείου.
Τη χρονιά εκείνη, το κατεχόμενο Γυμνάσιο κατάφερε να λειτουργήσει έστω και με τον τρόπο που περιγράφεται πιο πάνω, αντιμετωπίζοντας όχι μόνο φοβερές ελλείψεις σε διδακτικό προσωπικό, βιβλία, γραφική ύλη αλλά προβλήματα ασφάλειας.
Λόγω της κατάστασης που επικρατούσε, ήταν αδύνατο ακόμα και να κρατηθούν στοιχεία βαθμολογίας. Έτσι, ο διευθυντής και το υπόλοιπο προσωπικό έδωσαν βεβαίωση φοίτησης σε όλους τους μαθητές που τη χρειάζονταν. Κατά το σχολικό έτος 1975-1976 έγιναν απλώς εγγραφές των μαθητών που παρέμειναν εγκλωβισμένοι στο Ριζοκάρπασο. Το σχολείο δεν λειτούργησε καθόλου. Έμεινε βουβό για τα επόμενα 29 χρόνια.

2004
Μετά από πολλούς αγώνες και κινητοποιήσεις των Ριζοκαρπασιτών, αλλά και της Κυπριακής Δημοκρατίας με τη συνδρομή και ελλήνων ευρωβουλευτών (Αλαβάνου), το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου αρχίζει δειλά - δειλά την επαναλειτουργία του τον Σεπτεμβρίου του 2004.

Το Γυμνάσιο διακρίνεται στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα
Σημαντική ήταν η συμβολή του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου στα πολιτιστικά και αθλητικά δρώμενα όχι μόνο της κοινότητας αλλά και ολόκληρης της επαρχίας Αμμοχώστου. Οι αξιόλογες θεατρικές παραστάσεις των μαθητών του Γυμνασίου αποσπούσαν θετικά σχόλια και αποτελούσαν πολιτιστικά γεγονότα της κωμόπολης. Επίσης κάθε χρόνο διοργανώνονταν αθλητικοί αγώνες και αθλητικές επιδείξεις ενώ το χορευτικό συγκρότημα του σχολείου με παραδοσιακές ενδυμασίες χόρευε σε ρυθμούς δημοτικούς και παραδοσιακούς. Οι ωραιότατες καρπασίτικες ενδυμασίες δεν διέφυγαν της προσοχής του Ελλαδίτη γυμναστή κ. Γεώργιου Λάγιου, που ήρθε στο Γυμνάσιο το 1952, ο οποίος τις χρησιμοποίησε σε σχολικά χορευτικά σχήματα. Μετά το Φεστιβάλ Νεολαίας στο Γ.Σ.Π. το 1958, όπου μαθήτριες του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου έλαβαν μέρος σε χορούς φορώντας τις τοπικές στολές, η Καρπασίτικη 'σαγιά' και το 'ρουτζιέττιν' καθιερώθηκαν ως εθνικές ενδυμασίες της Κύπρου και φοριούνται μέχρι σήμερα σε διάφορες εκδηλώσεις.
Το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου διατηρούσε και μεγάλη παράδοση στον αθλητισμό με πολλές διακρίσεις σε μαθητικούς αγώνες στίβου και πρωταθλήματα καλαθόσφαιρας. Δεν ήταν τυχαίο εξάλλου το γεγονός ότι πάρα πολλοί απόφοιτοι του Γυμνασίου φοίτησαν μετέπειτα στη Γυμναστική Ακαδημία.Οι διευθυντές που πέρασαν από το σχολείο
1917 - 1918: Μιχαήλ Κούμας
1918 - 1919: Μενέλαος Πάροικος
1919 - 1921: Κώστας Καπλάνης
1921 - 1926: Δε λειτούργησε η Σχολή
1926 - 1930: Παντελής Ταουσιάνης
1930 - 1966: Ζαχαρίας Κουλίας
1966: Χρίστος Περατικός
1966 - 1971: Μόδεστος Σαμάρας
1971 - 1972: Κωνσταντίνος Καποδίστριας
1972 - 1973: Πάνος Λεβέντης
1973 - 1974: Πάνος Λεβέντης και Αντώνης Λοϊζίδης
1974 - 1975: Ηλίας Κυθραιώτης
2004 -2006: Ξένια Αρχοντίδου

Πηγές:
1.*Τα κείμενα με πλάγια γράμματα είναι από 4ον Τεύχος του Μαθητικού Περιοδικού "Απόστολος Ανδρέας" .

2.
Γραφείο Τύπου Και Πληροφοριών
3. Εφημερίδα
Φιλελεύθερος 13/2/2005


Το πρώτο έμβλημα του Ελληνικού Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου

 


Έμβλημα του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου με την εικόνα του ευεργέτη του Απ. Ανδρέα. Το τοποθετούσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες στο πέτο τους.


Το δεύτερο αυτό σήμα το τοποθετούσαν οι μαθητές και οι μαθήτριες στα πηλίκιά τους.

 

Ελληνικό Γυνάσιο Ριζοκαρπάσου
(Βόρεια πλευρά)

Απόφοιτοι του Γυ΅νασίου Ριζοκαρπάσου που έπεσαν στο πεδίο της ΅άχης

Παναγιώτης Κάσπης
Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο, της επαρχίας Αμμοχώστου, στις 23 Μαρτίου 1939.Σκοτώθηκε στις 13 Οκτωβρίου 1958 σε ενέδρα, που έστησε με συναγωνιστές του έξω από το Ριζοκάρπασο.
Γονείς : Νικόλας και Αννεζού Κάσπη
Αδελφός : Ανδρέας


Ο Παναγιώτης Κάσπης φοίτησε στο Αρρεναγωγείο και το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, από το οποίο αποφοίτησε τον Ιούνιο του 1958 και ετοιμαζόταν να συνεχίσει τις σπουδές του στην Ακαδημία Σωματικής Αγωγής Αθηνών. Το καλοκαίρι του 1956 εντάχθηκε στις τάξεις της ’λκιμης Νεολαίας ΕΟΚΑ, και το 1957, ως ομαδάρχης ΑΝΕ, μεταπήδησε στις ομάδες κρούσεως του σχολείου του. Ήταν ίνδαλμα για τους συμμαθητές του για το ζήλο που επεδείκνυε στον αγώνα και για τις αθλητικές του ικανότητες. Τον Ιούνιο του 1958, με την αποφοίτησή του, μεταπήδησε στην εξωσχολική ομάδα της ΑΝΕ, η οποία λειτουργούσε και ως εφεδρική ομάδα κρούσεως. Δραστηριοποιήθηκε παράλληλα και στο Ελεύθερο Εργατικό Σωματείο Ριζοκαρπάσου και δούλεψε πολύ για την οργάνωση και τα δίκαια των εργατών.

Στις 13 Οκτωβρίου 1958 ο Παναγιώτης Κάσπης με τους συναγωνιστές του Ιωάννη Τανή, Νικόλα Χρονία και Παύλο Δημητρίου διενήργησαν βομβιστική επίθεση εναντίον φάλαγγας στρατιωτικών οχημάτων, την οποία ανέμεναν να επιστρέψει από τον Απόστολο Ανδρέα, στην τοποθεσία "Γούππα" της περιοχής της Βίκλας, σ' ένα ύψωμα έξω από το Ριζοκάρπασο. Γύρω στη μία μετά το μεσημέρι κτύπησαν τη φάλαγγα με τρεις χειροβομβίδες.

Όπως κατέθεσε στη θανατική ανάκριση για τα αίτια του θανάτου του Κάσπη, ο λοχίας Χάισον, που ήταν επικεφαλής της αυτοκινητοπομπής, έδωσε εντολή για ακινητοποίηση των στρατιωτών αμέσως μετά την έκρηξη των βομβών, αναμένοντας ότι θα ακολουθούσε επίθεση με όπλα. Όταν τούτο δεν έγινε, εξαπέλυσε τους άνδρες του σε καταδίωξη των δραστών με σχέδιο να τους κυκλώσουν στις κορυφογραμμές. Παράλληλα κάλυψε και τις εισόδους στο χωριό. Το κυνηγητό κράτησε πέραν των δυο ωρών. Στο μεταξύ πληγώθηκε βαριά και συνελήφθη ο ένας από τους συναγωνιστές του, ο Ιωάννης Τανής.

Σε μια περίπου ώρα ο Κάσπης προσπάθησε να διολισθήσει στο χωριό από μια στενή δίοδο μεταξύ ενός σπιτιού και κάποιου δένδρου φραγκοσυκιάς. Εκεί τον πέτυχαν οι σφαίρες ’γγλου στρατιώτη, ο οποίος κάλυπτε την είσοδο κρυμμένος σε θάμνο και έπεσε διάτρητος από σφαίρες. Οι ’γγλοι στρατιώτες που πλησίασαν τον πυροβόλησαν κατ' επανάληψη και έδειξαν τη μικρότητά τους ακρωτηριάζοντας το σώμα του
 

Ανδρέας Αντώνη Καλογήρου
Γεννήθηκε 17 Νοεμβρίου του 1954. Παιδί πολυ΅ελούς οικογένειας (11 παιδιά) αναγκάστηκε λόγω οικονο΅ικών δυσκολιών να διακόψει τη φοίτησή του στο Γυ΅νάσιο Ριζοκαρπάσου το 1968. Κατατάγηκε στις τάξεις της Εθνικής Φρουράς το 1972 και υπηρετούσε σε στρατιωτική ΅ονάδα στην Αθαλάσσα. Σκοτώθηκε κατά την τουρκική εισβολή, στις 23 Ιουλίου 1974 στον κυκλοφοριακό κό΅βο Κολοκασίδη, στη Λευκωσία. Εθεωρείτο αγνοού΅ενος ΅έχρι το 2001, οπότε ΅ε τη ΅έθοδο του DNA ταυτοποιήθηκαν τα οστά του, τα οποία ΅εταφέρθηκαν από το κοι΅ητήριο Λακατά΅ιας στον Τύ΅βο της Μακεδονίτισσας.

Γιαννίκος Ιωάννης  (Αγνοούμενος)
Γεννήθηκε τον Αύγουστο του 1955. ’ριστος μαθητής αποφοίτησε από το Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου τον Ιούνιο του 1973. Στις 23 Ιουλίου ανήμερα της γιορτής του Αγίου Θερίσου κατατάγηκε στην Εθνική Φρουρά. Ο μαύρος Ιούλιος του 1974 τον βρήκε να αντιστέκεται στις ορδές του Αττίλα στην περιοχή της Μιας Μηλιάς. Τελευταία φορά που θεάθηκε ζωντανός ήταν στις 14 Αυγούστου 1974. Έκτοτε μάταια οι γονείς του περιμένουν την επιστροφή του Γιαννάκη τους. Πάντως όπου και να είναι ο Θεός πάντα να είναι μαζί του.

Κορκός Νίκος (Αγνοούμενος)
Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο το 1951. Γνωστός για την πολύ μεγάλη του αγάπη για τον αθλητισμό αποφοίτησε  από το Γυμνάσιο το 1971. Το μαύρο καλοκαίρι του 74 βρέθηκε στην Κύπρο και με το πρώτο κάλεσμα της πατρίδας του έτρεξε να την υπερασπίσει. Χάθηκε στην Κερύνεια στις 22 Ιουλίου.

Βασιλείου Συνέσης (Αγνοούμενος)
Γεννήθηκε στο Ριζοκάρπασο το 1950. Αποφοίτησε από το Γυμνάσιο το 1969. Πήγε μετά στην Αθήνα για να σπουδάσει Φιλοσοφία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Αρχές Ιουλίου επέστρεψε στο Ριζοκάρπασο. Του Έμεινε μόνο ένα μάθημα. Τα λατινικά. Στις 20 του μήνα έτρεξε και αυτός στο κάλεσμα της πατρίδας. Χάθηκε στην Κερύνεια από την πρώτη μέρα της Βάρβαρης τουρκικής εισβολής 20 Ιουλίου 1974.

 

Φιλί ζωής στην ελπίδα ζητούν οι εγκλωβισμένοι

Όταν ο αέρας ελευθερίας έχει κοπεί εδώ και 31 χρόνια, οι άνθρωποι ασφυκτιούν και η ελπίδα τους ψυχορραγεί και απλώνει το χέρι να πιαστεί από καθετί που μπορεί να αναζωπυρώσει τη φλόγα της. Να ανασυντάξει ξανά τα κομμάτια της και να δώσει παράταση ζωής μέχρι να ξημερώσει ξανά η μέρα που θα αναπνέουν λεύτεροι και σίγουροι για το αύριο. Μέχρι τότε όμως, «ο Θεός γιε μου, μόνο ο Θεός», όπως λέει και η κυρία Μαρία. Αυτά που έχουν περάσει 31 χρόνια οι εγκλωβισμένοι στο Ριζοκάρπασο και το μεγαλείο της ανθρώπινης ψυχής να αντιστέκεται σε ό,τι στην απλή λογική φαίνεται αδύνατο, δεν μπορεί να αποτυπωθεί με λέξεις. Γιατί απλά το νόημα όλων των λέξεων δεν είναι ικανό να μεταδώσει αυτό που λένε τα μάτια τους. Ο πόνος, αναμειγνύεται με το μεγαλείο της ψυχής και αποτυπώνεται στο βουρκωμένο βλέμμα τους με το οποίο κοιτάζουν αυτόν που τους επισκέπτεται. Κρέμονται από τα χείλη του και περιμένουν να ακούσουν κάτι. Ας είναι οτιδήποτε. Είναι αρκετό για να πάρουν δύναμη και να συνεχίσουν.

Χθες, στο πλαίσιο της επίσκεψής της στην Κύπρο, η Υπερνομάρχης Αθηνών- Πειραιώς, Φώφη Γεννηματά, επισκέφθηκε τους εγκλωβισμένους στο Ριζοκάρπασο. Η παρουσία της και μόνο εκεί, ως η πρώτη απ' όλους του πολιτικούς αξιωματούχους από την Ελλάδα που επισκέπτεται την περιοχή, ήταν αρκετή να υποδαυλίσει τη φλόγα της ελπίδας για τους εγκλωβισμένους. «Πε μου γιε μου, εν να κάμει τίποτε για μας;» ρωτούσε με αγωνία η κ. Μαρία όταν την επισκέφθηκε στο σπίτι του γιου της Η Φώφη Γεννηματά, συνομίλησε μαζί τους και άκουσε τα προβλήματα και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν καθημερινώς. Στη συνέχεια πήγε στο Γυμνάσιο Ριζοκαρπάσου, όπου η πρόεδρος των μαθητών του σχολείου, Ελένη Συμεού, την υποδέχθηκε με μια ανθοδέσμη με κρίνα και πασχαλιές από τη σκλαβωμένη γη της Καρπασίας. Ακολούθως ξεναγήθηκε στο σχολείο και κάθισε μαζί με τους μικρούς μαθητές στο θρανίο και παρακολούθησε το μάθημα τους. Μετά τη ξενάγηση, οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στην αυλή του σχολείου, όπου η Φώφη Γεννηματά τους μοίρασε άλμπουμ με αναμνηστικές φωτογραφίες από τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας και χάρισε στο σχολείο βιντεοκασέτες με την τελετή έναρξης και λήξης των αγώνων. Τους κάλεσε μάλιστα το καλοκαίρι για δέκα μέρες στην Ελλάδα, όπου θα φιλοξενηθούν σε κατασκήνωση.
Απευθυνόμενοι στους μαθητές, ανέφερε ότι με τους Ολυμπιακούς Αγώνες, οι Έλληνες, «στείλαμε μηνύματα ειρήνης, που είναι πιστεύω και το πιο σημαντικό απ' όλα για να μπορέσει να αναπτυχθεί και η Δημοκρατία και να μεγαλώσουν τα παιδιά μας».

"Όταν βλέπεις τα παιδιά βλέπεις το φως"
Μετά το τέλος της επίσκεψης, η κ. Γεννηματά δήλωσε συγκλονισμένη.
«Πρέπει να πω», ανέφερε, «ότι ερχόμουν εδώ με πολύ έντονο σκεπτικισμό, με αγωνία, με ανάμεικτα συναισθήματα, να διαδέχονται το ένα το άλλο, γιατί πρέπει να σας πω ότι απ' τις πρώτες εικόνες που θυμάμαι ως παιδί από τότε που ήμουν περίπου 10 χρονών, ήταν τους γονείς μου να κλαίνε για τα όσα συνέβαιναν στην Κύπρο». «Πέρασα πριν από λίγο και από το νεκροταφείο», συνέχισε, «πέρασα και από σπίτια ανθρώπων που όλα αυτά τα χρόνια αντέχουν και είναι εδώ και κατέληξα στο σχολείο. Ίσως αυτή ήταν η πιο σωστή σειρά της διαδρομής. Ίσως εδώ είναι που καταλαγιάζουν και ισορροπούν όλα τα συναισθήματα. Γιατί όταν βλέπεις τα παιδιά, όταν βλέπεις το χαμόγελο στα μάτια τους, νιώθεις ότι αυτό είναι το φως, αυτός είναι ο δρόμος και αυτή είναι μια χαραμάδα ελπίδας που ζουν όλοι σήμερα εδώ. Αυτή τη χαραμάδα της ελπίδας έχουμε υποχρέωση όλοι να αγωνιστούμε απ' όποιο μετερίζι κι αν βρισκόμαστε για να βγάλουμε πόρτα».
Φρίξος Δαλίτης
Φιλελεύθερος 2/4/2005

 

Φωτογραφίες του Νέου Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου το οποίο επαναλειτούργησε μετά από 30 χρόνια τον Σεπτέμβριο του 2004

 

Σαράντα οκτώ (48)22/10/2008

Πενήντα τρεις (53)26/9/2007

Πενήντα πέντε (55)21/9/06 συνολικά μαθητές, φοιτούν φέτος στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου: Γυμνάσιο, Δημοτικό και νηπιαγωγείο

Στο Νηπιαγωγείο φοιτούν 13 μαθητές/ριες, και διδάσκουν μια νηπιαγωγός με τη βοηθό της.
Στο Δημοτικό φοιτούν 15 μαθητές/ριες και διδάσκουν 2 δάσκαλοι.
Στο Γυμνάσιο έχουμε 27 συνολικά μαθητές/ριες:
Στ' Τάξη: Τέσσερις (4)
Ε'  Τάξη: Έξη (6)
Δ'  Τάξη: Δέκα (10)
Γ'  Τάξη: Ένας (1)
Β'  Τάξη: Έξη (6)
Α'  Τάξη: Κανένας (0) Σύνολο στο γυμνάσιο 27 μαθητές/μαθήτριες.
Στο Γυμνάσιο διδάσκουν συνολικά 20 καθηγητές/ριες
Σύνολο μαθητές/μαθήτριες σχολείων Ριζοκαρπάσου: 55

______________________________________________________________________________________________

Εξήντα δύο (62)10/5/06 συνολικά μαθητές, φοιτούν φέτος στα σχολεία του Ριζοκαρπάσου: Γυμνάσιο, Δημοτικό και νηπιαγωγείο.

Οι μαθητές που φοιτούν στο γυμνάσιο για τη σχολική χρονιά 2005-2006 είναι:
Στ' Τάξη: Τρεις (4)
Ε'  Τάξη: Τέσσερις (4)
Δ'  Τάξη: Επτά (7)
Γ'  Τάξη: Ένδεκα (11)
Β'  Τάξη: Δύο (2)
Α'  Τάξη: Έξη (6)

Σύνολο: Τριάντα τέσσερις (34) γυμνασιόπαιδες
Στο γυμνάσιο διδάσκουν
είκοσι τρεις (23) καθηγητές (οι περισσότεροι ορισμένες μόνο ώρες)

Μαθητές του Δημοτικού:
Δεκατρείς (13)

Στο δημοτικό διδάσκουν δύο (2) δάσκαλοι.

Νηπιαγωγείο:
Δεκαπέντε (15)
Στο νηπιαγωγείο διδάσκει μια (1) νηπιαγωγός.

Το γυμνάσιο στεγάζεται στο πρώην Δημοτικό Παρθεναγωγείο και το Δημοτικό μαζί με το Νηπιαγωγείο στεγάζονται στο πρώην Δημοτικό Αρρεναγωγείο. Το κτίριο του Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου χρησιμοποιείται από το κατοχικό καθεστώς για δημοτικό όπου φοιτούν τα παιδιά των εποίκων.


Καθηγητικό σύλλογος Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου 2005-2006

____________________________________________________________________________________________________

Ξαναζωντανεύει η Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ριζοκαρπάσου.
Ύστερα από 32 χρόνια με πρωτοβουλία του υποδιευθυντή του Γυμνασίου μας και συχωριανού μας κ. Τάσου Αρχοντίδη  μετά από άδεια που δόθηκε από το καθεστώς, μεταφέρθηκαν στο Γυμνάσιο όλα τα βιβλία της κοινοτικής μας βιβλιοθήκης τα οποία ήταν αποθηκευμένα μέσα την παλιά αίθουσα της βιβλιοθήκης μέσα στη δημοτική μας αγορά.

Η Τοπική Δανειστική Βιβλιοθήκη του Ριζοκαρπάσου, βάσει των αρχείων που βρέθηκαν μαζί με τους εκατοντάδες τόμους βιβλίων πρέπει να ιδρύθηκε προς το τέλος του 1962.
Γράφει στο βιβλίο του Βοηθητικού ταμείου εισφορών και συνδρομών της Τοπικής Δανειστικής Βιβλιοθήκης του Ριζοκαρπάσου ο τότε διαχειριστής της και γραμματέας του Συμβουλίου Βελτιώσεως Ριζοκαρπάσου μ. Δημήτρης (Μήτσιος) Χατζήπαναης:
5/12/1962    1. Ζαχαρίας Κουλίας                    Εισφορά    2 λίρες
5/12/1962    2. Ελευθέριος Χρ. Γιάλλουρος       Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    3. Χρίστος Περατικός                Εισφορά    2 λίρες
5/12/1962    4. Παναγιώτης Α. Κκουλλάς       Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    5. Γεώργιος Λάγιος                   Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    6. Ανδρέας Κληρίδης               Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    7. Αθανασόπουλος Ιωάννης       Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    8. Κουρεμέτης Θεόδωρος        Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    9. Δημήτρης Δρίτσας           Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    10. Αίγλη Π. Ζαχαρίου           Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    11. Ηλίας Ν. Ηλία              Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    12. Παντελής Ι Ταουσιάνης           Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    13. Σωλής Μ. Ζαχαρίου          Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    14. Κώστας Χριστοδούλου          Εισφορά    1 λίρα
5/12/1962    15. Πολύβιος Μυλωνάς           Εισφορά    1 λίρα
............................
Και ο κατάλογος με τους Εισφορείς συνεχίζεται.
Εκτός από τους Εισφορείς υπήρχαν και οι ετήσιοι συνδρομητές. Η ετήσια συνδρομή ήταν 250 μιλς. Συνδρομητές μπορούσαν να γίνουν και μαθητές με μηδενική συνδρομή.

Τα βιβλία κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα συγγραφικών έργων. Εγκυκλοπαίδειες, μηνιαία περιοδικά διηγήματα ξένων και ελλήνων συγγραφέων, μαθηματικά, Ιστορίες, εγκυκλοπαιδικών γνώσεων και μια πλειάδα από γεωργικού περιεχομένου βιβλία τα οποία προερχόταν από τις εκδόσεις της τότε νεαρής Κυπριακής Κυβέρνησης που στόχο είχαν την επιμόρφωση των γεωργών μας.

 


English


Ελληνικοί Ραδιοσταθμοί
 

 


Οι εφημερίδες έγραψαν για το Ριζοκάρπασον


Σχολιάζουμε, Κρίνουμε, ΕπικρίνουμεΕυρωπαϊκή Ένωση


Κυπριακή Δημοκρατία


Ανακοινώσεις


Έφηβος ΒουλευτήςΠρώτο Κουδούνι


Γιάννης ΜανιταράςΚινηματογράφος Λουϊζιάνα

Για χρήση οποιουδήποτε περιεχόμενου επικοινωνήστε μαζί μας. © 2010 Copyright Εκδόσεις "ρο"
Επικοινωνία - Email
Επισκέψεις από: 11/10/1999